FysioRetki

Fy­sio­te­ra­pi­aa am­mat­ti­tai­dol­la

Monipuoliset hoitomuodot

Paras tapa saavuttaa jotain on lopettaa puhuminen ja aloittaa tekeminen

Fy­sio­te­ra­pian ta­voit­tee­na on ylläpitää ja parantaa Sinun toi­min­ta­kykyä­si ja liik­ku­mis­ta ja se to­teu­te­taan aina yk­si­löl­lis­ten tarpeiden mu­kai­ses­ti. En­sim­mäi­sellä kerralla haas­tat­tel­en ja tut­ki­n, testailen ja niiden pe­rus­teel­la valitaan sinulle parhaiten sopivat hoi­to­muo­dot, esim. erilaiset  ki­vun­hoi­dot, peh­myt­ku­dos­kä­sit­te­lyt/hieronta tai liikehar­joit­te­lu ja mahdollisesti saat kotiin treeniliikkeitä.

Olen val­mis­tu­nut fy­sio­te­ra­peu­tik­si Jy­väs­ky­län Ter­vey­den­huol­to-op­pi­lai­tok­ses­ta keväällä 1998 ja Ur­hei­lu­hie­ro­jak­si Kuor­ta­neen Ur­hei­luo­pis­ton kurssilta jo vuonna 1992, joten kai­ken­nä­köis­tä hoi­to­muo­toa ja kurssia on vuosien varrella tullut kokeiltua ja käytyä

Fy­sio­te­ra­pi­an hoitomuodot
Ajanvaraus

Voit varata ajan fy­sio­te­ra­pi­aan soit­ta­mal­la numeroon 0500 847 553
tai käyt­tä­mäl­lä net­tia­jan­va­raus­ta.

Osoite

Torikatu 10, 30100 Forssa

Fysioretki hoitomuodot

Apua am­mat­ti­lai­sel­ta

Fysioterapia

Yleensä fysioterapiaa käytetään vamman, sairauden, tapaturman tai ikääntymisen aiheuttamiin muutoksiin kehossa ohjauksen ja neuvonnan, harjoittelun sekä manuaalisen (käsin tehtävän) terapian keinoin. Käytössä on lisäksi mm. LymphaTouch alipainehoitolaite. Tutkitaan ja päätetään sinulle paras hoitomuoto!
Naisten lan­tion­poh­jan­li­has­ten on­gel­mis­ta ei puhuta koskaan liikaa!

Lan­tion­poh­jan kuntoutus

Raskaus, synnytys, ylipaino ja hormonaaliset muutokset vaativat lantionpohjalta paljon ja esimerkiksi virtsankarkailusta voi kärsiä kaikenikäiset naiset. Lantionpohjan toimintahäiriöt voivat aiheuttaa myös tihentynyttä virtsaamistarvetta, yhdyntäkipuja tai alaselkäkipuja.

Naisten lantionpohjan fy­sio­te­ra­pia­kou­lu­tuk­sis­ta olen saanut erinomaiset tiedot ja vahvistuksen sille, että ohjatulla lan­tion­poh­jan­li­has­ten harjoittelulla saadaan erittäin hyviä tuloksia. Hoitotilanne on intiimi ja rauhallinen ja tapahtuu vaatteet päällä.

Pu­ren­ta­li­hak­set rennoiksi, hel­po­tus­ta ää­nen­tuot­toon.

Voice Massage

Olen erikoistunut purentalihasten hierontaan, eli Voice Massage -terapiaan, jossa klassisella hieronnalla pyritään rentouttamaan purentalihasten lisäksi äänentuottoon ja hengitykseen osallistuvia lihasryhmiä. Oireina saattaa olla esim. päänsärkyä, leuat kipeytyvät, palan tunne kurkussa, äänen käheys. Valmistuin Voice Massage terapeutiksi vuonna 2012 ja sen jälkeen vuosien varrella olen käynyt useita tämän alueen erikoiskoulutuksia.

Pe­rin­tei­nen ja kai­ke­ni­käi­sil­le sopiva

Hieronta

Hieronta on perinteinen, kaikenikäisille sopiva pehmytkudosten hoitomuoto. Hieronta vaikuttaa moninaisesti, pääasiassa se poistaa lihaksiston kipuja, vilkastuttaa verenkiertoa ja rentouttaa lihaksia. Monesti kuuleekin hieronnan jälkeen kommentin ”kuin uudestisyntynyt”! Tyypillisimpiä hierontakohtia on esim. niska-hartiaseutu, selkä ja alaraajat.
Tur­vo­tus­ten hoitoon

Ma­nu­aa­li­nen Lym­fa­te­ra­pia

Olen erikoistunut myös Manuaaliseen Lymfaterapiaan valmistuen vuonna 2005. Lymfahoito on fysioterapian erikoisala, jolla hoidetaan turvotusta ja siitä johtuvia vaivoja. Käsittely on erittäin kevyttä, pumppaavin liikkein tehtävää ja se lievittää myös kipua ja rentouttaa.

Lymfaterapiaa käytetään erityisesti silloin, kun imusuoniston toiminta on laskenut, esim. jos rin­ta­syö­pä­leik­kauk­sen tai sädehoidon jälkeen yläraaja tai rinnan alue turpoaa. Hoitoon voi tulla myös vaikka nilkan nyrjähdyksestä johtuvan turvotuksen takia. Käsittelyn jälkeen suositellaan kompressiota, eli painetta hoidetulle alueelle, joko sidosten tai tukisukkien/-hihojen muodossa, jolloin kompressio tehostaa käsittelyä.

Her­mo­ra­ta­hie­ron­ta

Ää­reis­her­mos­ton kuntoutus

Her­mo­ra­ta­hie­ron­nas­sa hoidetaan keho kokonaisvaltaisesti päästä varpaisiin peukaloilla ja sormilla painellen ja pyöritellen ilman rasvaa tai öljyä kevyen vaatetuksen päältä. Ääreishermoston kautta saadaan kuntoutettua myös keskushermosto. Tarkoituksena on herätellä kehon oma, luonnollinen puolustusmekanismi toimimaan ja sitä kautta sairauksien aiheuttamat oireet saadaan helpottumaan. Hoidon myötä pyritään tehostamaan ja tasapainottamaan koko elimistön toimintaa
Hermoratahieronta sopii kaikenikäisille ja siitä voi saada apua mm. päänsärkyyn, migreeniin, selkäkipuun, niska-hartiaseudun vaivoihin, lihaskipuihin. Esteenä hieronnalle ovat raskaus sekä äskettäin tehty leikkaus.